top of page

Algemene voorwaarden BonConsul

Artikel 1 Algemene bepalingen

 

 1. Dit zijn de algemene voorwaarden van de eenmanszaak Bonconsul,  Raf Verhaeststraat 61, 9050 Gentbrugge.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gratis of tegen betaling door Bonconsul aangeboden diensten en informatie.

 3. De website bonconsul.be inclusief alle subdomeinen is eigendom van Bonconsul en valt ook onder deze algemene voorwaarden.

 4. Bonconsul verstrekt uitsluitend gratis of tegen betaling informatie. Bonconsul geeft geen advies op welke manier dan ook. Bonconsul koopt of verkoopt geen financiële producten op de beurs, niet voor eigen rekening en niet voor of namens derden. Daarom staat Bonconsul niet onder toezicht van de FSMA en/of de Nationale Bank.

 5. Onze onafhankelijke research wordt geleverd op abonnementsbasis. Deze kunnen niet als een stimulans worden beschouwd, aangezien Bonconsul niets anders aan zijn klanten verstrekt. Let op: - We hebben geen makelarij of bieden geen Execution / Trading Services aan. - We hebben geen commerciële relaties met bedrijven die onder onze dekking vallen. - Er zijn geen analistenbonussen

 6. Bonconsul geeft professionele beleggers al dan niet onder hun eigen naam de mogelijkheid hun informatie te delen op de website bonconsul.be

Artikel 2 Betaalde dienstverlening

 

 1. Het is mogelijk om tegen betaling via bonconsul.be inzicht te krijgen in de transacties en portefeuille van een professionele belegger. Tevens ontvangt men dan een e-mail als er een transactie heeft plaatsgevonden. Een dergelijke betalende bezoeker is een klant.

 2. GEEN automatisch verlengend abonnement. Voor welke looptijd u ook kiest, na afloop van de looptijd stopt de toegang en u zit nergens aan vast. U hoeft dus niets op te zeggen.

 3. Nadat de betaling is verwerkt ontvangt de klant toegang tot de transacties, de analyses en de portefeuille middels een persoonlijk wachtwoord en daaraan gekoppelde account.

 4. Vermelde kortingen zijn gebaseerd op de prijs van een groep voor 1 maand.

 5. Vermelde prijzen zijn inclusief BTW en zonder bijkomende kosten.

 6. Voor de bestelling en betaling is het mogelijk een goede indruk te krijgen van de dienstverlening. Er is een gratis blog beschikbaar, een demo versie en de mogelijkheid om in contact te komen met (de sales van) Bonconsul zelf.

 7. Een klant van bonconsul.be krijgt toegang via een wachtwoord tot het afgeschermde deel van bonconsul.be. Het is verboden dit wachtwoord aan derden te verstrekken. Het is ook verboden om welke informatie dan ook van het afgeschermde deel van bonconsul.be met derden te delen. Het is een individuele toegang tot het afgeschermde deel van bonconsul.be. Het toch doorzetten van informatie van het afgeschermde deel van bonconsul.be naar derden zal voor grote financiële schade bij Bonconsul zorgen. Deze financiële schade inclusief kosten van juridische bijstand zal Bonconsul verhalen op de klant en/of ieder aan die zich onrechtmatig toegang heeft verschaft.

 8. Bedenktijd. Klanten hebben na bestelling 14 dagen bedenktijd. Gedurende die bedenktijd kan men van de aankoop afzien. Door binnen 14 dagen na bestelling een e-mail naar info@bonconsul.be te sturen kan men het volledige orderbedrag terugvragen. Voorwaarde is dat de klant in die 14 dagen na bestelling nog niet heeft ingelogt in zijn/haar account. Na inloggen heeft een klant inzage gehad in de informatie die wij verkopen. Na inloggen kan er daarom geen beroep meer gedaan worden op teruggave. 

 9. Door een dienstverlening via bonconsul.be te bestellen en te betalen is er een overeenkomst aangegaan tussen Bonconsul en klant. Bonconsul dient via een paswoord de klant toegang te geven tot de bestelde dienst en een e-mail te sturen als er een transactie heeft plaatsgevonden. De algemene voorwaarden van Bonconsul zijn op de overeenkomst van toepassing.

 

Artikel 3 Intellectuele eigendomsrechten

 

 1. Alle informatie en teksten op bonconsul.be zijn eigendom van Bonconsul. Dit is ook van toepassing op informatie en teksten welke door derden al dan niet onder eigen naam zijn aangeleverd.

 2. Het is niet toegestaan de gratis of tegen betaling verstrekte informatie en/of teksten van bonconsul.be op welke manier dan ook te verspreiden. Alle op bonconsul.be verstrekte informatie is uitsluitend voor individueel gebruik, deze informatie gratis of tegen betaling op welke manier dan ook doorzetten naar derden is verboden.

 3. Bonconsul heeft het recht op schadevergoeding en een bijdrage in de kosten voor juridische bijstand bij iedere inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten. Een overtreder moet daarbij in acht nemen dat de schade van Bonconsul enorm veel groter kan zijn dan het eventuele financiële gewin van de overtreder en dat ook als de overtreder geen financieel gewin heeft de schade voor Bonconsul nog steeds even groot kan zijn.

 

Artikel 4 Geen advies wel informatie

 

 1. Door de Belgische wet en regelgeving is er een heel groot verschil tussen het geven van beleggingsadvies en het verstrekken van informatie over beleggen. Ook als er betaald is voor informatie van Bonconsul over beleggen mag dit niet als advies gezien worden.

 2. Bonconsul geeft op zijn website bonconsul.be al dan niet tegen betaling uitsluitend informatie. Hieraan kan niemand welke rechten dan ook ontlenen.

 3. Bonconsul geeft geen advies over het kopen of verkopen van wat dan ook. Bonconsul geeft dus ook geen enkel advies over de koop of verkoop van financiële producten op de beurs.

 4. Alle teksten en andere informatie op de website bonconsul.be zijn uitsluitend bedoeld om de gratis of betalende bezoeker van de website te informeren.

 5. Tegen betaling zijn de transacties van een belegger op bonconsul.be te volgen. Het is niet de bedoeling deze aankopen en verkopen klakkeloos te volgen. Iedere bezoeker van bonconsul.be en klant van Bonconsul moet zijn eigen afweging maken en ook volledig voor eigen risico. Indien een bezoeker van bonconsul.be zich niet in staat acht om door welke reden dan ook om zelfstandig een goede beleggingsbeslissing te maken dient hij zich te wenden tot een beleggingsadviseur. Bonconsul.be kan nooit als vervanging van een beleggingsadviseur gezien worden.

 6. Het verstrekken van welke informatie dan ook op bonconsul.be is nooit toegespitst op de persoonlijke omstandigheden van een bezoeker of klant. Informatie is algemeen en hoeft helemaal niet te passen bij de persoonlijk financiële situatie of het beleggingsgedrag van een bezoeker van bonconsul.be of klant van Bonconsul.

 

Artikel 5 Persoonsgegevens en privacy

 

 1. Een klant dient een aantal persoonsgegevens te verstrekken. Bonconsul zal zorgvuldig met deze gegevens omgaan.

 2. Bonconsul zal zorgdragen voor een beschermde bestelomgeving via een SSL verbinding.

 3. Bonconsul zal nooit persoonsgegevens verkopen aan derden of voor commerciële doeleinden aan derden verstrekken.

 4. Persoonsgegevens worden uitsluitend door Bonconsul gebruikt en aan derden ter beschikking gesteld indien dit nodig is voor uitvoering van de overeenkomst of indien dit wettelijk vereist is. Denk bij derden o.a. aan een accountant voor verwerking van de boekhouding.

 5. Persoonsgegevens worden door Bonconsul opgeslagen in een databestand. Bonconsul zal zorgdragen voor een beveiligde omgeving.

 6. Indien een belegger onder een synoniem zoals o.a. Bonconsul teksten of informatie al dan niet tegen betaling op bonconsul.be deelt zal Bonconsul dit respecteren. De werkelijke naam zal Bonconsul niet bekend maken. Ook klanten van Bonconsul hebben geen recht om te weten wie daadwerkelijk achter een synoniem schuil gaat. De werkelijke naam is uitsluitend bij Bonconsul bekend.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 

 1. Een bezoeker van bonconsul.be dient zich te realiseren dat met beleggen zowel een positief als een negatief resultaat mogelijk is.

 2. Bonconsul is op geen enkele manier aansprakelijk voor het beleggingsresultaat van een  bezoeker van bonconsul.be of klant van Bonconsul. Iedere bezoeker van bonconsul.be gratis of via betaling is volledig zelf verantwoordelijk voor de resultaten van zijn beleggingsportefeuille en kan nooit voor welke schade of verlies dan ook Bonconsul aansprakelijk stellen.

 3. Bonconsul zal zijn best doen om de juiste informatie op bonconsul.be te plaatsen. Bonconsul is op geen enkele manier aansprakelijk indien er toch fouten in de informatie staan. De verwachtingen en prognoses die op bonconsul.be staan zijn met zorg gemaakt maar hoeven zeker niet uit te komen en hiervoor is Bonconsul niet aansprakelijk. Het kan voorkomen dat informatie op bonconsul.be inmiddels verouderd is doordat de markt constant in beweging is, hiervoor is Bonconsul niet aansprakelijk. Alle informatie op bonconsul.be dient de bezoeker altijd nog zelf te controleren vanuit een andere bron.

 4. Bonconsul is niet aansprakelijk voor schade indien haar website bonconsul.be of de e-mail service niet werkt of haperend werkt.

 5. Bonconsul zal trachten dat de website bonconsul.be altijd bereikbaar is. Ondanks dat kan het door wat voor reden dan ook mogelijk zijn dat bonconsul.be tijdelijk niet bereikbaar is. Bonconsul kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaat doordat bonconsul.be niet bereikbaar is.

 

Artikel 7 Onrechtmatige toegang

 

 1. Een ieder die zich op onrechtmatige wijze toegang verschaft tot het openbare of afgeschermde deel van bonconsul.be of andere voor bonconsul.be benodigde apparatuur of software waaronder inbegrepen maar niet beperkend tot; het CMS, de server, de e-mailprovider en het afhandelen van betalingen is aansprakelijk voor alle daaruit voortkomende schade inclusief de kosten van juridische bijstand.

 

Artikel 8 Merknamen

 

 1. Op de website bonconsul.be komen vele merknamen en bedrijfsnamen voor van brokers, aanbieders en uitgevers van financiële producten, bedrijven waarin belegt kan worden en productomschrijvingen van aandelen, ETF’s en indextrackers. Deze merknamen en bedrijfsnamen horen niet toe aan Bonconsul, noch heeft Bonconsul met bedrijven waartoe deze merknamen en bedrijfsnamen behoren een samenwerking in welke vorm dan ook.

 

Artikel 9 Cookies

 

 1. Bonconsul kan gebruik maken van de mogelijkheid om te adverteren via Google Adwords. Hiervoor kunnen cookies geplaatst worden.

 2. Indien er voor bonconsul.be geadverteerd wordt en er hiervoor cookies geplaatst worden zal er een cookie melding plaatsvinden.

 3. Gegevens welke door cookies verzameld worden zijn voor Bonconsul niet persoonlijk herleidbaar.

 

Artikel 10 Rechtsgeldigheid

 

 1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn of op welke manier dan ook hun rechtskracht verliezen dan blijven alle andere bepalingen onverminderd van kracht.

 

Artikel 11 Reikwijdte van deze algemene voorwaarden

 

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing voor iedereen die de website bonconsul.be bezoekt. Inbegrepen bezoekers die het gratis deel bezoeken en klanten en/of bezoekers die het afgeschermde deel bezoeken.

 2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst met Bonconsul

 3. Het afwijken van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht

 

 1. Zowel op overeenkomsten aangegaan met Bonconsul, de website bonconsul.be alsmede deze algemene voorwaarden is het Belgische recht van toepassing.

 2. De algemene voorwaarden zijn ter inzage bij het aangaan van een overeenkomst. Op verzoek kan Bonconsul de algemene voorwaarden gratis toesturen. De algemene voorwaarden zijn ook te raadplegen op bonconsul.be

bottom of page